Doanh nghiệp tại Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ A MÚ SUNG

Mã số thuế: 5300320338 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hà
Giám đốc công ty: Trịnh Thị Anh
Giấy phép số: BX50022
Địa chỉ: Thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG MẪU GIÁO A MÚ SUNG

Mã số thuế: 5300312915 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã a mú sung - Huyện Bát Xát - Lào Cai, Xã a mú sung, Huyện Bát Xát, Lào Cai

UBND XÃ A MÚ SUNG

Mã số thuế: 5300474313 - Đại diện pháp luật: Ma Seo Củi
Địa chỉ: A Mú Sung, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Lào Cai

ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 345

Mã số thuế: 5300637695 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã A Mú Sung, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Lào Cai

ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 345

Mã số thuế: 5300637769 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bản Pho, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ ANH SINH

Mã số thuế: 5300716354 - Đại diện pháp luật: Đồng Trọng Hiếu
Địa chỉ: Thôn: Lũng Pô, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LŨNG PÔ 2

Mã số thuế: 5300719771 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Thuỷ
Địa chỉ: Nhà ông Lý Văn Ngọc, thôn Lũng Pô 2, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI MAI VÂN

Mã số thuế: 5300733504 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nguyện
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Nguyện, Thôn Lũng Pô 1, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HTX SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP A MÚ SUNG

Mã số thuế: 5300772197 - Đại diện pháp luật: Ma Seo Lằng
Địa chỉ: Thôn Lũng Pô, Xã A Mú Sung, Huyện Bát Xát, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon