Doanh nghiệp tại Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 5300795155 - Đại diện pháp luật: Trương Văn An
Địa chỉ: Nhà ông Trương Văn An, thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

UBND XÃ MƯỜNG HUM

Mã số thuế: 5300138329 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Kiên
Địa chỉ: Mường hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG HUM

Mã số thuế: 5300626051 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG HUM

Mã số thuế: 5300626421 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG HUM

Mã số thuế: 5300626206 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH DƯƠNG

Mã số thuế: 5300639082 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Quyến
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Ngọc Quyến, thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG THCS VÀ THPT HUYỆN BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300687255 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Hum - Huyện Bát Xát - Lào Cai, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ TIỀN TIẾN XÃ MƯỜNG HUM

Mã số thuế: 5300689848 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Phúi
Địa chỉ: Thôn Mường Hum, xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY CP CHÈ BÁT XÁT

Mã số thuế: 5300713498 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Khu
Địa chỉ: Nhà máy chè, Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN AN DOANH Ý TÝ

Mã số thuế: 5300729949 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Sìn
Địa chỉ: Nhà ông Tạ Văn Nhọt, thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CHÍ HIẾU

Mã số thuế: 5300730870 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Dén
Địa chỉ: Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ SÉO PỜ HỒ

Mã số thuế: 5300738460 - Đại diện pháp luật: Tẩn Phù Chu
Địa chỉ: Thôn Séo Pờ Hồ, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH PHƯỢNG BX

Mã số thuế: 5300739023 - Đại diện pháp luật: Lù Thị Phượng
Địa chỉ: Nhà bà Lù Thị Phượng, thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TỔ THU PHÍ CHỢ XÃ MƯỜNG HUM

Mã số thuế: 5300751768 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sinh
Địa chỉ: Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MƯỜNG SAN

Mã số thuế: 5300756318 - Đại diện pháp luật: Tẩn Kim Chỉn
Địa chỉ: Thôn Ky Quan San, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon