Doanh nghiệp tại Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

DNTN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HOÀNG THƠM

Mã số thuế: 5300797378 - Đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ THƠM
Địa chỉ: Thôn Tân Quang, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU TÂY BẮC

Mã số thuế: 5300796455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Quang, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

UBND XÃ TRỊNH TƯỜNG

Mã số thuế: 5300138311 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: UBND Xã trịnh tường, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG BẰNG

Mã số thuế: 5300545099 - Đại diện pháp luật: Hoàng A Sìn
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng A Sìn, thôn Tân Quang, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON TRỊNH TƯỜNG SỐ 1

Mã số thuế: 5300630555 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Trịnh Tường, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG THCS TRỊNH TƯỜNG

Mã số thuế: 5300630530 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phố Mới 1, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH TƯỜNG SỐ I

Mã số thuế: 5300630805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trường tiểu học Trịnh Tường số I, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON TRỊNH TƯỜNG SỐ 2

Mã số thuế: 5300687456 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chinh
Địa chỉ: Thôn Nà Lặc, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH TƯỜNG

Mã số thuế: 5300725013 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Khoa
Địa chỉ: Thôn Phố Mới I, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ BÌNH MINH

Mã số thuế: 5300730493 - Đại diện pháp luật: Thào Văn Tư
Địa chỉ: Thôn Phố Mới 2, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ TRỊNH TƯỜNG

Mã số thuế: 5300765344 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Lao Chải, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

TỔ QUẢN LÝ CHỢ XÃ TRỊNH TƯỜNG

Mã số thuế: 5300769268 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cai
Địa chỉ: Thôn Phố Mới 1, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG BẰNG

Mã số thuế: 5300771429 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Thành, Thôn Tân Quang, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIỆP DUYÊN

Mã số thuế: 5300772278 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhân
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Nhân, thôn Tân Quang, Xã Trịnh Tường, Huyện Bát Xát, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon