Doanh nghiệp tại Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN LÂM SẢN VÀ XNK NHẬT QUÂN

Mã số thuế: 5300789306 - Đại diện pháp luật: Ma Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Nì Sỉ 1 + 4, Xã Pha Long, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

UBND XÃ BẢN SEN

Mã số thuế: 5300138801 - Đại diện pháp luật: Bùi Công Bốn
Địa chỉ: Xã Bản Sen - Huyện Mường Khương - Lào Cai, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CÔNG TY TNHH 1TV SƠN TÙNG

Mã số thuế: 5300366565 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn
Địa chỉ: Thôn 9, xã Bản Sen, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN XEN

Mã số thuế: 5300677962 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bình
Địa chỉ: Xã Bản Xen, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG THCS BẢN XEN

Mã số thuế: 5300677955 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành
Địa chỉ: Xã Bản Xen, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

HTX SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOA XUÂN

Mã số thuế: 5300755265 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Na Nối, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ CHÂU THỊNH PHONG

Mã số thuế: 5300769846 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Na Vai B, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ QUANG THU

Mã số thuế: 5300780102 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hoạt
Địa chỉ: Thôn Na Lin, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ BẢN SEN

Mã số thuế: 5300780092 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Na Phả, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

UBND XÃ TẢ THÀNG

Mã số thuế: 5300328591 - Đại diện pháp luật: Ma Phứ
Địa chỉ: Xã Tả Thàng - Huyện Mường Khương - Lào Cai, Xã Tả Thàng, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS TẢ THÀNG

Mã số thuế: 5300678860 - Đại diện pháp luật: Lù Chửn Ngán
Địa chỉ: Xã Tả Thàng, Xã Tả Thàng, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỌC BÁN TRÚ TIỂU HỌC TẢ THÀNG

Mã số thuế: 5300688403 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Oai
Địa chỉ: Thôn tả Thàng - Xã Tả Thàng, Xã Tả Thàng, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS LA PAN TẨN

Mã số thuế: 5300680563 - Đại diện pháp luật: Lê Công Việt
Địa chỉ: Thôn La Pan Tẩn, Xã La Pan Tẩn, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH LA PAN TẨN

Mã số thuế: 5300687777 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: La Pan Tẩn, Xã La Pan Tẩn, Huyện Mường Khương, Lào Cai

UBND XÃ BẢN LẦU

Mã số thuế: 5300138819 - Đại diện pháp luật: Dương Hồng Chung
Địa chỉ: Xã Bản Lầu, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG THPT SỐ II MƯỜNG KHƯƠNG

Mã số thuế: 5300244729 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Việt
Địa chỉ: Xã Bản Lầu, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ ĐỈNH

Mã số thuế: 5300323635 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Cương
Địa chỉ: Thôn Km 15, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN LẦU

Mã số thuế: 5300328601 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Lầu - Huyện Mường Khương - Lào Cai, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CÔNG TY TNHH VĨ HẬU

Mã số thuế: 5300598781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Vĩ
Địa chỉ: Nhà riêng ông Lã Văn Hậu, thôn Thủ Lùng, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ ÁNH HOÀNG

Mã số thuế: 5300630643 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Na Lin, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Xem thêm
Administratoricon