Doanh nghiệp tại Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

UBND XÃ BẢN SEN

Mã số thuế: 5300138801 - Đại diện pháp luật: Bùi Công Bốn
Địa chỉ: Xã Bản Sen - Huyện Mường Khương - Lào Cai, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CÔNG TY TNHH 1TV SƠN TÙNG

Mã số thuế: 5300366565 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sơn
Địa chỉ: Thôn 9, xã Bản Sen, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN XEN

Mã số thuế: 5300677962 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bình
Địa chỉ: Xã Bản Xen, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG THCS BẢN XEN

Mã số thuế: 5300677955 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành
Địa chỉ: Xã Bản Xen, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

HTX SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOA XUÂN

Mã số thuế: 5300755265 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Na Nối, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ CHÂU THỊNH PHONG

Mã số thuế: 5300769846 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Na Vai B, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ QUANG THU

Mã số thuế: 5300780102 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hoạt
Địa chỉ: Thôn Na Lin, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ BẢN SEN

Mã số thuế: 5300780092 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Na Phả, Xã Bản Sen, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon