Doanh nghiệp tại Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THANH BÌNH

Mã số thuế: 5300117858 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Rạng
Địa chỉ: Thôn Chợ Chậu, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

UBND XÃ LÙNG VAI

Mã số thuế: 5300138826 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Minh
Địa chỉ: xã Lùng Vai - Huyện Mường Khương - Lào Cai, xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÍNH VIỆT

Mã số thuế: 5300244119 - Đại diện pháp luật: Vương Quốc Việt
Địa chỉ: Nhà riêng ông Vương Quốc Việt, thôn Trung Tâm, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LÙNG VAI

Mã số thuế: 5300315948 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

TRƯỜNG THCS XÃ LÙNG VAI

Mã số thuế: 5300315930 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ MƯỜNG KHƯƠNG

Mã số thuế: 5300634334 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Kiều
Địa chỉ: Thôn Giáp Cư, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐẠI NGHĨA

Mã số thuế: 5300716435 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Ngọc
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Khắc Dốc, thôn Giáp Cư, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ RƯỢU MEN LÁ NA LANG

Mã số thuế: 5300737749 - Đại diện pháp luật: Trương Sỹ Tường
Địa chỉ: Thôn Na Lang, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon