Doanh nghiệp tại Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV DUY LONG

Mã số thuế: 5300798420 - Đại diện pháp luật: CƯ A VÀNG
Địa chỉ: Thôn Mào Sao Phìn (Km 8 Si Ma Cai - Sín Chéng), Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH HAI HN

Mã số thuế: 5300797699 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Hải
Địa chỉ: Thôn Mù Chèng Phìn, Xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH & THCS XÃ NÀN SÍN

Mã số thuế: 5300756325 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nàn Sín, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NÀN SÍN

Mã số thuế: 5300756893 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nàn Sín, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 5300793373 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Quyết
Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Cũ, Thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH VIẾT TRƯỜNG

Mã số thuế: 5300216513 - Đại diện pháp luật: Đỗ Viết Định
Địa chỉ: Phố Cũ xã Si Ma Cai, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ BẢN MẾ

Mã số thuế: 5300223831 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Phố Mới, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5300227804 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tấn
Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Tấn Phố Cũ xã Si Ma Cai, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

CÔNG TY TNHH QUỲNH LIÊN

Mã số thuế: 5300238281 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Việt, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

BAN QUẢN LÝ CHỢ TRUNG TÂM HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300240160 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Mới xã Si Ma Cai, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300255625 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Khanh
Địa chỉ: Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRƯỜNG THPT SỐ 1 HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300255590 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Dương
Địa chỉ: Thôn phố thầu, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300255583 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TT GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN SIMACAI

Mã số thuế: 5300255706 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hoà
Địa chỉ: Thôn Phố Mới, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300255713 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Trịnh
Địa chỉ: Phố cũ, xã Si Ma Cai, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300256322 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thuỷ
Địa chỉ: Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300255784 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Phố Cũ, xã Si Ma Cai, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRẠM THÚ Y HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300256442 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300256410 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Yến
Địa chỉ: Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

PHÒNG Y TẾ HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300256386 - Đại diện pháp luật: Ma Quang Hải
Địa chỉ: Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon