Doanh nghiệp tại Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV DUY LONG

Mã số thuế: 5300798420 - Đại diện pháp luật: CƯ A VÀNG
Địa chỉ: Thôn Mào Sao Phìn (Km 8 Si Ma Cai - Sín Chéng), Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SÍN CHÉNG

Mã số thuế: 5300257301 - Đại diện pháp luật: Lý Xuân Thành
Địa chỉ: xã Sín Chéng - Huyện Si Ma Cai - Lào Cai, xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SỐ II SI MA CAI

Mã số thuế: 5300329186 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Sản Sín Pao, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ SÍN CHÉNG

Mã số thuế: 5300344258 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Sản Sín Pao, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 SÍN CHÉNG

Mã số thuế: 5300350854 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mào Sao Chải, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ SÍN CHÉNG

Mã số thuế: 5300384349 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Sản Sín Pao, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ SÍN CHÉNG

Mã số thuế: 5300499389 - Đại diện pháp luật: Lý Seo Chinh
Địa chỉ: Mào Sao Chải, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ SÍN CHÉNG

Mã số thuế: 5300594106 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy Linh
Địa chỉ: Sản Sín Pao, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ SÍN CHÉNG

Mã số thuế: 5300756491 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy Linh
Địa chỉ: Thôn Mào Sao Phìn, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI SÍN CHÉNG-SI MA CAI

Mã số thuế: 5300766073 - Đại diện pháp luật: Giàng Đức Cường
Địa chỉ: Thôn Mào Sáo Phìn, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon