Doanh nghiệp tại Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 5300797970 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền
Địa chỉ: Số nhà 223, đường Quang Trung, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

HTX CHẾ BIẾN LÂM SẢN PHƯƠNG THÁI

Mã số thuế: 5300218863 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Bình
Giấy phép số: 9026
Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Khánh yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN PHÁT LAND LC

Mã số thuế: 5300795162 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Phương
Địa chỉ: Số nhà 100, Tổ 1, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG NHÂN

Mã số thuế: 5300789313 - Đại diện pháp luật: Hoàng Chí Khiêm
Địa chỉ: Số nhà 087, đường Minh Đăng, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÀNH THUẬN

Mã số thuế: 5300785573 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lý
Địa chỉ: Số nhà 085, đường Khánh Yên, Thị Trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI

Mã số thuế: 5300123227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Nghiệp
Địa chỉ: Thị trấn Khánh Yên, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VĂN BÀN

Mã số thuế: 5300133105 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĂN BÀN

Mã số thuế: 5300133144 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn khánh yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai, Thị trấn khánh yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SỐ I VĂN BÀN

Mã số thuế: 5300133112 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĂN BÀN

Mã số thuế: 5300133176 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn khánh yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai, Thị trấn khánh yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

PHÒNG TƯ PHÁP VĂN BÀN

Mã số thuế: 5300133169 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn khanh yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai, Thị trấn khanh yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 5300133151 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 8, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN

Mã số thuế: 5300133190 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn khánh yên, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

PHÒNG CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VĂN BÀN

Mã số thuế: 5300133183 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn khanh yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai, Thị trấn khanh yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĂN BÀN

Mã số thuế: 5300133200 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

TRẠM CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VĂN BÀN

Mã số thuế: 5300205462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Khánh Yên - Huyện Văn Bàn - Lào Cai, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỐ 8

Mã số thuế: 5300214114 - Đại diện pháp luật: Phùng Viết Hồng
Địa chỉ: 032, tiểu khu 3B, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TOÀN

Mã số thuế: 5300240153 - Đại diện pháp luật: Phùng Viết Toàn
Địa chỉ: Số nhà 174, đường Quang Trung, tổ 4, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HOÀNG ANH

Mã số thuế: 5300200873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vượng
Địa chỉ: Nhà riêng ông Nguyễn Đình Vượng, tổ 5, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GDTX HUYỆN VĂN BÀN

Mã số thuế: 5300279601 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ6 TT Khánh Yên, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon