Doanh nghiệp tại Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC ĐẠI MẪN

Mã số thuế: 1101964059 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương
Địa chỉ: ấp 5, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hoá, Tỉnh Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÕ VĂN THI

Mã số thuế: 1100498126 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Thi
Địa chỉ: Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1100184909 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cả Đá, xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1100184754 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cả Đá, xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1100185003 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thái Thanh
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1100184874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1100185109 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cả Đá, xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

TRẠM THÚ Y MỘC HÓA

Mã số thuế: 1100184835 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1100629428 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thuận
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1100896906 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Trúc
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1100896913 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Là
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1101055159 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

PHÒNG Y TẾ HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1101055247 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1101057999 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cả Đá, xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1101084015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Thoại
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1101162337 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Vũ
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN MỘC HÓA

Mã số thuế: 1101620308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vẳn
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHÚC X D

Mã số thuế: 1101632374 - Đại diện pháp luật: Dương Hoài Phong
Địa chỉ: Thửa 200 tờ bản đồ số 2 ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

UBND XÃ TÂN THÀNH P7

Mã số thuế: 1101805066 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÀNH

Mã số thuế: 1101842822 - Đại diện pháp luật: Võ Kim Trinh
Địa chỉ: ấp Cả Đá, Xã Tân Thành, Huyện Mộc Hoá, Long An

Xem thêm
Administratoricon