Doanh nghiệp tại Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH LÊ THANH THỦY

Mã số thuế: 1101961844 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Số 162 ấp Hoàng Mai, Xã Hậu Thạnh Đông, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THỦY BỘ HUYỆN TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1100156147 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1100165790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Ẩn
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1100165920 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu vực 1, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

ĐỘI THI HÀNH ÁN HUYỆN TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1100165857 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1100166346 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

PHÒNG TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 1100166018 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1100167396 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU NHƠN HÒA

Mã số thuế: 1100347550 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Khu Vực II, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1100445269 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ngọc
Địa chỉ: Khu phố 1, quốc lộ 62, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

CÔNG TY TNHH SONG AN

Mã số thuế: 1100498239 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hà
Địa chỉ: 36B Khu Phố 4, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

CÔNG TY TNHH NGỌC DUNG 1

Mã số thuế: 1100498221 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Ngọc
Địa chỉ: Số 206, Khu phố 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC LỘC

Mã số thuế: 1100502527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Dự
Địa chỉ: Khu vực 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN HOÀNG NAM

Mã số thuế: 1100543481 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Mến
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VLXD BỬU QUỐC

Mã số thuế: 1100551644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bữu
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

CÔNG TY TNHH MỸ NGỌC

Mã số thuế: 1100560695 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Oanh
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 1100595377 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN THÀNH - TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1100596645 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Phong
Địa chỉ: 38 ấp Cá Tôm, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

CÔNG AN HUYỆN TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1100394670 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tân Thạnh - Huyện Tân Thạnh - Long An, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC SANG

Mã số thuế: 1100724304 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Sang
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Long An

Xem thêm
Administratoricon