Doanh nghiệp tại Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH XNK AN VIỆT GLOBAL FOODS

Mã số thuế: 1101991831 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Địa chỉ: Số 61, Ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC SANG- KIẾN TƯỜNG

Mã số thuế: 1100478786 - Đại diện pháp luật: Đặng Thành Long
Địa chỉ: Số 44, ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÁNH ĐỒNG XANH

Mã số thuế: 1101805436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Trường
Giấy phép số: 50D0070004
Địa chỉ: ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG CHINH

Mã số thuế: 1100187850 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Chinh
Địa chỉ: ấp Bào Môn, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH TÙNG

Mã số thuế: 1101542385 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Sơn
Địa chỉ: Số 115 ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH DIỄM

Mã số thuế: 1100579537 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Địa chỉ: 61 ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TUYỀN PHÁT LONG AN

Mã số thuế: 1101893993 - Đại diện pháp luật: Trần Phước Đức
Địa chỉ: ấp Bào Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 1101896070 - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Trong
Địa chỉ: ấp Bàu Chứa, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THẠNH HƯNG

Mã số thuế: 1101856695 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Quí
Giấy phép số: 50D0070005
Địa chỉ: ấp Bào Chứa, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỀN PHÁT TMP

Mã số thuế: 1101883762 - Đại diện pháp luật: Trần Xa Lây
Địa chỉ: ấp Bào Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI THUẬN HƯNG

Mã số thuế: 1101951451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thuận
Địa chỉ: 07 âp Bầu Chứa, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon