Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THUẬN PHÁT TV

Mã số thuế: 1102005961 - Đại diện pháp luật: TRẦN TRỌNGVƯƠNG
Địa chỉ: Ấp Bàu Chứa, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MAY GIA CÔNG GIÀY - DÉP ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 1102003964 - Đại diện pháp luật: Phan Minh Đức
Địa chỉ: Ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH XNK AN VIỆT GLOBAL FOODS

Mã số thuế: 1101991831 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Địa chỉ: Số 61, Ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC SANG- KIẾN TƯỜNG

Mã số thuế: 1100478786 - Đại diện pháp luật: Đặng Thành Long
Địa chỉ: Số 44, ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÁNH ĐỒNG XANH

Mã số thuế: 1101805436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Trường
Giấy phép số: 50D0070004
Địa chỉ: ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG CHINH

Mã số thuế: 1100187850 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Chinh
Địa chỉ: ấp Bào Môn, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH TÙNG

Mã số thuế: 1101542385 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Sơn
Địa chỉ: Số 115 ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH DIỄM

Mã số thuế: 1100579537 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Địa chỉ: 61 ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TUYỀN PHÁT LONG AN

Mã số thuế: 1101893993 - Đại diện pháp luật: Trần Phước Đức
Địa chỉ: ấp Bào Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 1101896070 - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Trong
Địa chỉ: ấp Bàu Chứa, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THẠNH HƯNG

Mã số thuế: 1101856695 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Quí
Giấy phép số: 50D0070005
Địa chỉ: ấp Bào Chứa, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỀN PHÁT TMP

Mã số thuế: 1101883762 - Đại diện pháp luật: Trần Xa Lây
Địa chỉ: ấp Bào Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI THUẬN HƯNG

Mã số thuế: 1101951451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thuận
Địa chỉ: 07 âp Bầu Chứa, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon