Doanh nghiệp tại Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH THIAKITV

Mã số thuế: 0601235278 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thảo Vi
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHẬT LINH

Mã số thuế: 0601235101 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Toàn
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÒA PHONG

Mã số thuế: 0601235091 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Dịu
Địa chỉ: Xóm 07, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI HOA

Mã số thuế: 0601235038 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Chinh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG VÂN

Mã số thuế: 0601235020 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tờ
Địa chỉ: Xóm 07, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỊNH THU

Mã số thuế: 0601234115 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Định
Địa chỉ: Xóm 08, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THANH HÀ

Mã số thuế: 0601233143 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Tiện
Địa chỉ: Xóm 05, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM HẢI

Mã số thuế: 0601233094 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Mơ
Địa chỉ: Xóm 07, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI HÀ

Mã số thuế: 0601233062 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tú
Địa chỉ: Xóm 09, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NAM PHONG

Mã số thuế: 0601232132 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Định
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LỘC PHÚC

Mã số thuế: 0601231379 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chính
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH TRUMVPS

Mã số thuế: 0601230671 - Đại diện pháp luật: Trần Phú Hải
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 0601229972 - Đại diện pháp luật: Trần Nam Chung
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0601229186 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Định
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP NƯỚC SẠCH HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0601223723 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn Đoài Nam, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOAN BẰNG

Mã số thuế: 0601218995 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Loan
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XÂY DỰNG THANH HÀ

Mã số thuế: 0601218843 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Tiện
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP VỊ THÙY

Mã số thuế: 0601218836 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vị
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0600972381 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hằng
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0600422758 - Đại diện pháp luật: Trần Đình An
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon