Doanh nghiệp tại Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG MẠNH LINH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901152442 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Nhàn
Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Nhàn, xóm 1 Cửa Rào, xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRUNG QUANG

Mã số thuế: 2901192011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Quang
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trung Quang, khối 4, thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN BẢO QUANG MINH

Mã số thuế: 2901221978 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Quang
Địa chỉ: Nhà ông Trần Đức Quang, thôn Khe Choang, xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 2901111848 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Thắng,xóm Cửa Rào, xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KHÁCH SẠN DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 2901234423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tiến
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THẢO NGỌC

Mã số thuế: 2901240730 - Đại diện pháp luật: Phạm Quyết Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Quyết Thắng, thôn Liên Sơn,xã Lục Dạ, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BTC

Mã số thuế: 2901092105 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Cường
Địa chỉ: Xóm Tiến Thành, xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

HỢP TÁC XÃ CÂY CON XÃ CHI KHÊ

Mã số thuế: 2901298201 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trung
Giấy phép số: CC0443
Địa chỉ: Thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THUẬN THU

Mã số thuế: 2901305459 - Đại diện pháp luật: Hồ Đình Nghĩa
Địa chỉ: Bản Tông, xã Bình Chuẩn, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN NGỌC HẰNG

Mã số thuế: 2901101617 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ngọc
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hữu Sứu, thôn Khe Choăng, xã Châu Sơn, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN QUÝ SỬU

Mã số thuế: 2901011113 - Đại diện pháp luật: Trần Kim Nhâm
Địa chỉ: Nhà ông Nhâm, khối 2, thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠT NGUYÊN

Mã số thuế: 2902093172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tiến
Địa chỉ: Bản Liên Sơn, Xã Lục Dạ, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI BÁ HẠ

Mã số thuế: 2902104339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Bản Đồng Tâm, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐẠI NGÀN

Mã số thuế: 2902090358 - Đại diện pháp luật: LÊ THỊ KIM LIÊN
Địa chỉ: Số nhà 415, Quốc lộ 7, Thôn Tân Dân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP LỤC DẠ

Mã số thuế: 2902090365 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Liên
Địa chỉ: Số nhà 521, Quốc lộ 7, Khối 2, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHĂN NUÔI THẠCH NGÀN

Mã số thuế: 2902092588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Bản Đồng Tâm, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI AN KHANG

Mã số thuế: 2902090527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vinh
Địa chỉ: Thôn Lam Trà, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐĂNG PHÁT

Mã số thuế: 2902090478 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thế
Địa chỉ: Khối 1 Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRÀ LÂN BAMBOO

Mã số thuế: 2902067260 - Đại diện pháp luật: Thái Đăng Tiến
Địa chỉ: Bản Châu Sơn, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Tỉnh Nghệ An

UBND XÃ BÌNH CHUẨN

Mã số thuế: 2901026991 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Chuẩn - Huyện Con Cuông - Nghệ An, Xã Bình Chuẩn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon