Doanh nghiệp tại Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC PHÙNG CHUNG

Mã số thuế: 2902114129 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Chung
Địa chỉ: Xóm Thái Trung, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUÂN THỊNH

Mã số thuế: 2901558756 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huế
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SƠN HOÀNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901766869 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Mạo
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 2901008431 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGỌC NGA PHÁT

Mã số thuế: 2901840569 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thích
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT MINH ANH ĐÔ LƯƠNG

Mã số thuế: 2902059710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðình Sinh
Địa chỉ: Xóm Bình Cát, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG XÃ MINH SƠN

Mã số thuế: 2901776708 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lương
Giấy phép số: 2708 000 036
Địa chỉ: Minh Sơn, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG LIỄU

Mã số thuế: 2901852130 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Xóm Cát Minh, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI CHINH NHÀN

Mã số thuế: 2902032973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Chinh
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 2902064661 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Toàn
Địa chỉ: Xóm Hội Long, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon