Doanh nghiệp tại Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MỸ LÝ 1

Mã số thuế: 2901621408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Bản Xiềng Tắm, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MỸ LÝ 2

Mã số thuế: 2901621447 - Đại diện pháp luật: Vy Thị Thoan
Địa chỉ: Bản Xằng Tiên, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS MỸ LÝ

Mã số thuế: 2901623282 - Đại diện pháp luật: Hắp Văn Long
Địa chỉ: Bản Xiềng Tắm, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ LÝ 1

Mã số thuế: 2901801009 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Dụng
Địa chỉ: Bản xốp Tụ, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC LÝ 1

Mã số thuế: 2901623437 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Nga
Địa chỉ: Bắc Lý, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PT DTBT THCS BẮC LÝ

Mã số thuế: 2901799039 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Minh
Địa chỉ: Huồi Giảng 1, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON BẮC LÝ

Mã số thuế: 2901801016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sâm
Địa chỉ: Bắc Lý, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC LÝ 2

Mã số thuế: 2901800982 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khăc Lĩnh
Địa chỉ: Bản Buộc, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC KENG ĐU 2

Mã số thuế: 2901621359 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Dung
Địa chỉ: Bản Huối Lê, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DÂN TỘC BÁN TRÚ KENG ĐU

Mã số thuế: 2901621461 - Đại diện pháp luật: Ngô Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Huồi Phuôn, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KENG ĐU

Mã số thuế: 2901623187 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Hà
Địa chỉ: Bản Huồi Phuôn, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC KENG ĐU 1

Mã số thuế: 2901623331 - Đại diện pháp luật: Đàm Huy Quang
Địa chỉ: Keng Đu, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON ĐOỌC MẠY

Mã số thuế: 2901623116 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lựu
Địa chỉ: Bản Phà Lếch Phay, Xã Đoọc Mạy, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOỌC MẠY

Mã số thuế: 2901623356 - Đại diện pháp luật: Vừ Bá Sỹ
Địa chỉ: Phà Lếch Phay, Xã Đoọc Mạy, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 2901723590 - Đại diện pháp luật: Nguyên Văn Bảy
Địa chỉ: Bản Huồi Đun, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỒI TỤ 2

Mã số thuế: 2901800975 - Đại diện pháp luật: Thái Đình Sơn
Địa chỉ: Bản Huồi Khe, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỒI TỤ 1

Mã số thuế: 2901801249 - Đại diện pháp luật: Lê Quỳnh Lưu
Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HUỒI TỤ

Mã số thuế: 2901801577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Huồi Tụ, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG PT DTBT THCS HUỒI TỤ

Mã số thuế: 2901801697 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đăng
Địa chỉ: Bản Trung tâm, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP LÝ HỒNG

Mã số thuế: 2901912735 - Đại diện pháp luật: Vừ Bá Lầu
Địa chỉ: Nhà ông Lỳ Chia Chư bản Huồi Đun, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Xem thêm
Administratoricon