Doanh nghiệp tại Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TM VÀ XÂY LẮP LONG HẠNH

Mã số thuế: 2902067285 - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Long
Địa chỉ: khối Ba Hà, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH LỘC

Mã số thuế: 3600953803 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hòa
Địa chỉ: xóm 10, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LÊ

Mã số thuế: 2900871652 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Bính
Địa chỉ: Xưởng Mùn, xóm Khê Hương, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HƯNG

Mã số thuế: 2901057975 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam Hưng - Huyện Nam Đàn - Nghệ An, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG LONG

Mã số thuế: 2901720649 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Hưng
Địa chỉ: Xóm Hồng Lĩnh, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

KHO K77 CÔNG BINH QUÂN KHU 4

Mã số thuế: 2901808276 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam Hưng, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ANH TRẦM

Mã số thuế: 2901892038 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Anh
Địa chỉ: Xóm Đình Long 1, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HẢI LÂM

Mã số thuế: 2901898142 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Tình
Địa chỉ: Xóm Đình Long 1, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU AN GIA

Mã số thuế: 2901938532 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Gia
Địa chỉ: xóm Ba Hai, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT NAM TƯỚC

Mã số thuế: 2901980164 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đại
Địa chỉ: Xóm Hưng Thành, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRỌNG NGHĨA

Mã số thuế: 2900579263 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NGHĨA

Mã số thuế: 2901070239 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam Nghĩa - Huyện Nam Đàn - Nghệ An, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẰNG HOÁ

Mã số thuế: 2901333537 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Hoá
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TUYÊN HÙNG

Mã số thuế: 2901401339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CP SX & TM THỰC PHẨM SẠCH - ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 2901850912 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THẢO

Mã số thuế: 2901859947 - Đại diện pháp luật: Nguyễn VănCường
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Cường, xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN LÂM SẢN NAM NGHĨA

Mã số thuế: 2901942994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯỢNG HOÀNG

Mã số thuế: 2900593980 - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Đoàn
Địa chỉ: Xóm 2A, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THANH

Mã số thuế: 2901058055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam Thanh - Huyện Nam Đàn - Nghệ An, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NAM THANH

Mã số thuế: 2901102191 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam Thanh - Huyện Nam Đàn - Nghệ An, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

Xem thêm
Administratoricon