Doanh nghiệp tại Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DTTMDV NGỌC ANH

Mã số thuế: 2902070792 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Vân
Địa chỉ: Nhà ông Trần Mạnh Vân, Xóm 5, Xã Nghi Thịnh, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SUNLOP

Mã số thuế: 2902070802 - Đại diện pháp luật: Ngô Trí Đức
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP NADS

Mã số thuế: 2902070577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TL HEALTH

Mã số thuế: 2902068377 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Diên
Địa chỉ: xóm 4, Xã Nghi Kiều, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ BÌNH MINH

Mã số thuế: 2902067535 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Bình
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HVQ

Mã số thuế: 2902067165 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Quân
Địa chỉ: Nhà ông Trần Quốc Việt, xóm 10B, Xã Nghi Kiều, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 379

Mã số thuế: 2902066813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Khoảnh 8, Tiểu khu 962, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI THANH

Mã số thuế: 2900809904 - Đại diện pháp luật: Lưu Đình Trân.
Địa chỉ: Nhà ông Lưu Đình Trân, xóm 11, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI TIẾN

Mã số thuế: 2900927721 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nghi Tiến - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG TRẦN

Mã số thuế: 2901699644 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vinh
Địa chỉ: Chợ chùa xóm 8, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NGHI TIẾN

Mã số thuế: 2901717861 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ROYAL ESTATE

Mã số thuế: 2901874871 - Đại diện pháp luật: Mongkol Banthrarungroj
Địa chỉ: Bãi Tiền Phong-Khu kinh tế Đông Nam, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901880579 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Đường
Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÙNG TRẦN NGHI LỘC

Mã số thuế: 2901990074 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hùng
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP NGHI TIẾN

Mã số thuế: 2902043767 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Giang
Địa chỉ: Xóm Bắc Thắng, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG GIANG

Mã số thuế: 2900693216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Nghi Hưng, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH TÂM

Mã số thuế: 2901369928 - Đại diện pháp luật: Chu Thanh Trì
Địa chỉ: Nhà ông Chu Thanh Trì, xóm 1, Xã Nghi Hưng, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 2901447809 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dương
Địa chỉ: Tại Trung tâm ứng dụng và CGCN, Xã Nghi Hưng, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NGHI HƯNG

Mã số thuế: 2901717484 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nghi Hưng, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THIÊN BẢO

Mã số thuế: 2901843753 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thu
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nghi Hưng, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Xem thêm
Administratoricon