Doanh nghiệp tại Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG KHOA NGHI LỘC

Mã số thuế: 2902071806 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Hoàng
Địa chỉ: xóm 3, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 379

Mã số thuế: 2902066813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Khoảnh 8, Tiểu khu 962, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC BÌNH

Mã số thuế: 2900577072 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Châu
Địa chỉ: Xóm Phúc Sơn, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG ANH

Mã số thuế: 2900841584 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Hải, xóm 11, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM TRUNG

Mã số thuế: 2900899464 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nam
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Đình Cường, xóm Bắc Sơn, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI VĂN 1

Mã số thuế: 2900928098 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Lực
Địa chỉ: Xã Nghi Văn - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG TỔNG HỢP TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2901274264 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Thắng
Địa chỉ: Xóm 3 - Nghi Vạn, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC HỒNG HẢI

Mã số thuế: 2901555378 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hải
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN THƯỢNG LỘC

Mã số thuế: 2901567373 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Tuệ
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TAM THÁI

Mã số thuế: 2901719467 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hải
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BÌNH YÊN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901727193 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bình
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ DUY

Mã số thuế: 2901731383 - Đại diện pháp luật: Lê Tân Duy
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

VÕ TÁ TÝ

Mã số thuế: 2901777902 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tá Tý
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HUY HOA

Mã số thuế: 2901779603 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐỒNG QUẾ

Mã số thuế: 2901786784 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI SƠN

Mã số thuế: 2901790798 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Sơn
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRIỀU HUỆ

Mã số thuế: 2901797994 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huệ
Địa chỉ: Nhà ông Đào Ngọc Triều, xóm 7, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 468

Mã số thuế: 2901804088 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hoài
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Hoài, xóm 1, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN ÂN

Mã số thuế: 2901804916 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Luyến
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

TRẠI GIỐNG LÚA NGHI VĂN

Mã số thuế: 2901867899 - Đại diện pháp luật: Cao Khắc Hùng
Địa chỉ: xóm 25, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon