Doanh nghiệp tại Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐA CHỨC NĂNG TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 2902105621 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng
Địa chỉ: Xóm 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG PHƯỢNG HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2901773489 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phượng
Địa chỉ: Khối 4, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901720021 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lý
Địa chỉ: Khối 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TRƯỜNG AN PHÁT

Mã số thuế: 2901723512 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Tình
Địa chỉ: Khối 9, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI 2

Mã số thuế: 2901949943 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI 368

Mã số thuế: 2901950096 - Đại diện pháp luật: Lê Thạc Đại
Địa chỉ: Khối 12, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG - VẬN TẢI XUÂN HÀ

Mã số thuế: 2901784177 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tế
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Tế, khối 3, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÚC MINH CHÂU

Mã số thuế: 2901785364 - Đại diện pháp luật: Cao Trọng Tưởng
Địa chỉ: Khối 11, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRỌNG DŨNG

Mã số thuế: 2901954220 - Đại diện pháp luật: Hồ Trọng Dũng
Địa chỉ: Khối 11, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2901791488 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Ngọc
Địa chỉ: Khối 10, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC GIANG HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901898544 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Giang
Địa chỉ: Khối 11, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THỊ XÃ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901846144 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUÂN GIANG

Mã số thuế: 2901903635 - Đại diện pháp luật: Cao Xuân Giang
Địa chỉ: Khối 9, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ AN MẠNH

Mã số thuế: 2901864506 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thư
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH AN

Mã số thuế: 2901968174 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Sơn
Địa chỉ: Khối 12, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÊ ĐỨC

Mã số thuế: 2901864866 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Đức
Địa chỉ: Khối 11, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ XANH S.VIỆT

Mã số thuế: 2901866045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Toàn
Địa chỉ: Khối 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH THÁI HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901884982 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tượng
Địa chỉ: Khối 3, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DONG- A DECAL HA NOI CO.LTD

Mã số thuế: 2901885432 - Đại diện pháp luật: Kwon Hee Soo
Địa chỉ: khối 13, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUÂN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2901869198 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Luận
Địa chỉ: Khối 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon