Doanh nghiệp tại Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIKEBOY

Mã số thuế: 2902114954 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nhạ
Địa chỉ: Khối 4, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MAY THỰC GIA BẢO QUỲNH XUÂN

Mã số thuế: 2902108051 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thực
Địa chỉ: Khối 8, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH WINLIFE

Mã số thuế: 2902106777 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Long
Địa chỉ: Khối 9, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN

Mã số thuế: 2900483402 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tượng
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN TUẤN

Mã số thuế: 2901132397 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Hương
Địa chỉ: Khối 9, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY TUẤN

Mã số thuế: 2901073744 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Triều
Địa chỉ: Nhà ông Khắc Triều, khối16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUÂN LỢI

Mã số thuế: 2901137966 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Ích
Địa chỉ: Khối 10, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGHỀ VĂN XUÂN

Mã số thuế: 2901693875 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Giáo
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH NAM

Mã số thuế: 2901617578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thắng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Thắng, khối 10, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH TRỊ THIÊN

Mã số thuế: 2901741423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hóa
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Hóa, khối 8, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2901698464 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Hải
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Minh Quyết - Khối 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HUY

Mã số thuế: 2901742258 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Cường
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÀNH TÂM PHÁT

Mã số thuế: 2901621983 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Nam
Địa chỉ: Khối 10, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP LƯU HƯỜNG

Mã số thuế: 2901724481 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Lưu
Giám đốc công ty: Ngô Văn Hưu
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUÂN HÒA PHÁT

Mã số thuế: 2901622909 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ngọc
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Văn Ngọc, Khối 4, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠNH QUỲNH

Mã số thuế: 2901233028 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lai.
Giám đốc công ty: Nguyễn Đình Lai
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Tính, khối 9, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUÂN QUỲNH

Mã số thuế: 2900328069 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Doạt
Địa chỉ: Nhà ông Doạt, xóm 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH QUÂN

Mã số thuế: 2901256089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Giá
Địa chỉ: Xóm 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN THANH TRÍ

Mã số thuế: 2901731376 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Tân
Địa chỉ: Khối 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 2901258336 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hoàng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Cảnh Hoàng, khối 10, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon