Doanh nghiệp tại Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẢO LÝ

Mã số thuế: 2901787308 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Xóm Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901788319 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thanh
Địa chỉ: Lô CN 1-8,Khu công nghiệp Đông Hồi, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TỊNH DUYÊN

Mã số thuế: 2901654523 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tịnh
Địa chỉ: Xóm Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK KHÁNH AN

Mã số thuế: 2901954904 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trường
Địa chỉ: Nhà ông Trường, Xóm Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH MAI

Mã số thuế: 2901903385 - Đại diện pháp luật: Trần Châu
Địa chỉ: Xóm Đồng Lực, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 2901851666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Phúc
Địa chỉ: Xóm Đồng Tâm, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HƯNG NGUYÊN CHÂU HOÀNG

Mã số thuế: 2901869416 - Đại diện pháp luật: Lê Hội Hưng
Địa chỉ: Xóm Quyết Tâm, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THỌ QUẾ

Mã số thuế: 2901912277 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thọ
Địa chỉ: Xóm Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU LÊ MINH CHÂU

Mã số thuế: 2901987868 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Châu
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HƯNG NHỤY

Mã số thuế: 2901987628 - Đại diện pháp luật: Lê Hội Hưng
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÔN HOÀI

Mã số thuế: 2901990067 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Đôn
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒ SỸ TÂM

Mã số thuế: 2901990148 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Tâm
Địa chỉ: Xóm Đồng Tâm, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH UCA NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901991568 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠNH LAM

Mã số thuế: 2902002111 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Mạnh
Địa chỉ: Xóm Rồng, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHỦNG TÍNH

Mã số thuế: 2902006927 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Chủng
Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HUẤN PHONG

Mã số thuế: 2902007046 - Đại diện pháp luật: Lê Hội Huấn
Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG NGỌC ĐỨC

Mã số thuế: 2902040300 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI LỢI

Mã số thuế: 2902043407 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lợi
Địa chỉ: thôn Tân Hải, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HẢI PHONG

Mã số thuế: 2902071436 - Đại diện pháp luật: LÊ BÁ PHONG
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI SẢN QUỲNH LẬP

Mã số thuế: 2902067486 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thành
Địa chỉ: Thôn Tâm Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon