Doanh nghiệp tại Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THÀNH TIN

Mã số thuế: 2901917405 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thành
Giấy phép số: 272107000015
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN SẠCH XỨ NGHỆ - HAJATUCO

Mã số thuế: 2902000675 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Giám đốc công ty: Hồ Văn Giang
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT VINH QUANG

Mã số thuế: 2902013177 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quảng
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÂM GIANG

Mã số thuế: 2902013152 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Giang
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VÕ BIỀN

Mã số thuế: 2902018898 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Biền
Địa chỉ: xóm 5, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN SẠCH XỨ NGHỆ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2902023016 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Giang
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN TRÌNH PHÁT

Mã số thuế: 2902033790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trình
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GAMENET TOMATO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2902067239 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thiên
Địa chỉ: thôn 10, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Xem thêm
Administratoricon