Doanh nghiệp tại Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VLXD THẮNG LAN

Mã số thuế: 2902137510 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ LAN
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIỆN PHÁT

Mã số thuế: 2902134453 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Diện
Địa chỉ: Thôn 9a, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRỌNG HẢI

Mã số thuế: 2902131734 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HẰNG NGÀN

Mã số thuế: 2902116398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Tuấn
Địa chỉ: Thôn 3B, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2902108502 - Đại diện pháp luật: Tô Nguyệt Phương
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÙNG BÁCH

Mã số thuế: 2901254885 - Đại diện pháp luật: Lê Công Tùng
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN HƯNG

Mã số thuế: 2901781867 - Đại diện pháp luật: Mạch Thị Nga
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH LỘC QUỲNH

Mã số thuế: 2901052021 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Băng
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEWSKY

Mã số thuế: 2901265929 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiệp
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 669

Mã số thuế: 2901792675 - Đại diện pháp luật: Văn Huy Thắng
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MẠNH BẢO

Mã số thuế: 2901793157 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đô
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SƠN LÝ TRANG

Mã số thuế: 2901797916 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LỘC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901575487 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Nhà bà Vũ Thị Thanh Tâm, xóm 9A, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LINH LINH

Mã số thuế: 2901569998 - Đại diện pháp luật: Lê Công Oai
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGUYÊN ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 2901499846 - Đại diện pháp luật: Đinh Đăng Đại
Địa chỉ: Xóm 3A, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH HÒA

Mã số thuế: 2901855808 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Hòa
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHẢI PHƯƠNG HIẾU

Mã số thuế: 2901861985 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 898

Mã số thuế: 2901418283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÙNG BÁCH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901957782 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Mỹ Huệ
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ACC

Mã số thuế: 2901964821 - Đại diện pháp luật: Tào Thị Thúy
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon