Doanh nghiệp tại Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FARM PIGS NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500656238 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lên
Địa chỉ: Thôn Suối Khô, Xã Phước Chính, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XD THUẬN TIẾN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500655361 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH HUY
Địa chỉ: Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP NGUYÊN

Mã số thuế: 4500655347 - Đại diện pháp luật: CAO HOÀNG NGUYÊN
Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NINH HỢP HÒA

Mã số thuế: 4500654544 - Đại diện pháp luật: Võ Đại Hùng
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THUẬN HÒA HƯNG

Mã số thuế: 4500654495 - Đại diện pháp luật: VÕ ĐẠI HÙNG
Địa chỉ: Thôn Ma Ty, Xã Phước Tân, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KHÁNH MY

Mã số thuế: 4500654294 - Đại diện pháp luật: Hồ Nhâm Vương
Địa chỉ: Thôn Ma Rớ, Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH CƯỜNG BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500653357 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Chà Đung, Xã Phước Thắng, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PTICO NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500652378 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIỆP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4500650490 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Diệp
Địa chỉ: Thôn Ma Rớ, Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG HẢI

Mã số thuế: 4500332441 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng
Địa chỉ: Thôn MaRớ, xã Phước Thành, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH GVB

Mã số thuế: 4500649791 - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Phúc
Địa chỉ: Thôn Tham Dú, Xã Phước Trung, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PTICO

Mã số thuế: 4500644634 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HASOLEN SOLAR - NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500646462 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Oánh
Địa chỉ: Thôn Tà Lú 2, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500647956 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Binh
Địa chỉ: Thôn Chà Panh, Xã Phước Hòa, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÍNH NGHĨA

Mã số thuế: 4500647963 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Chính
Địa chỉ: Thôn Tà Lú 2, Xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGỌC PHƯƠNG

Mã số thuế: 4500648477 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Ngọc
Địa chỉ: Thôn Suối Đá, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG

Mã số thuế: 4500642972 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Thị Kiều Loan
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

Mã số thuế: 4500389769 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phước Trung - Huyện Bác ái - Ninh Thuận, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

NGUYỄN VĂN HÙNG

Mã số thuế: 4500407055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Rã Trên - Phước Trung, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG 737

Mã số thuế: 4500558791 - Đại diện pháp luật: Trần Cao Hòa
Địa chỉ: Tỉnh lộ 705, Thôn Đồng Dầy, Xã Phước Trung, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon