Doanh nghiệp tại Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XD THUẬN TIẾN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500655361 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH HUY
Địa chỉ: Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NINH HỢP HÒA

Mã số thuế: 4500654544 - Đại diện pháp luật: Võ Đại Hùng
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PTICO NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500652378 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PTICO

Mã số thuế: 4500644634 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGỌC PHƯƠNG

Mã số thuế: 4500648477 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Ngọc
Địa chỉ: Thôn Suối Đá, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP TÂN TIẾN

Mã số thuế: 4500142810 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Vũ
Địa chỉ: Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOÀI BẢO

Mã số thuế: 4500115341 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thoa
Địa chỉ: Quốc lộ 27B, thôn Suối Đá, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC TIẾN

Mã số thuế: 4500451590 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỚC TIẾN

Mã số thuế: 4500518252 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Muôn
Địa chỉ: Thôn đá bàn xã Phước Tiến, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CỘNG SỰ

Mã số thuế: 4500574465 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Hà
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TIẾN B

Mã số thuế: 4500602698 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Suối Rua, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP SƠN VŨ

Mã số thuế: 4500603395 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỚC TIẾN

Mã số thuế: 4500611283 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Muôn
Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NINH THUẬN AGRITECH

Mã số thuế: 4500616387 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG XANH BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500616517 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Thái
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN PHÁT BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500618962 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Phương
Địa chỉ: Thôn Trà Co 2, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁNH NINH 79

Mã số thuế: 4500622824 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Hằng
Địa chỉ: Thôn Mã Tiền, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO BIOVIS

Mã số thuế: 4500629675 - Đại diện pháp luật: Đặng Vĩnh Hà
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SẠCH SUNVITAL

Mã số thuế: 4500629717 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hằng
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AGRISOL

Mã số thuế: 4500629682 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thanh
Địa chỉ: Thôn Trà Co 1, Xã Phước Tiến, Huyện Bác ái, Ninh Thuận

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon