Doanh nghiệp tại Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH TOÁN TƯ DUY B-SMART NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500657520 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Địa chỉ: Số 150/2 Yên Ninh, khu phố Khánh Sơn 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH TEXAS TRAVEL

Mã số thuế: 4500656044 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Linh; Nguyễn Thị Kim Huy
Địa chỉ: Số 46/36 Mạc Đăng Dung, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OMEGA TOOL

Mã số thuế: 4500655562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Khuê
Địa chỉ: Số 48 Phạm Ngọc Thạch, thôn Khánh Sơn 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN NGUYÊN TOÀN

Mã số thuế: 4500654914 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Loan
Địa chỉ: Số 02 Sương Nguyệt Ánh, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KIÊN TRUNG

Mã số thuế: 4500654449 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệp
Địa chỉ: 44 Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI THỨC UỐNG NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500654287 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: 19 An Dương Vương, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 3T NINH CHỮ

Mã số thuế: 4500653205 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Nguyên
Địa chỉ: 274 Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ MY NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500651085 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hà
Địa chỉ: Số 315/5 đường Trường Chinh, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH TMDV SƠN THỦY NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500650998 - Đại diện pháp luật: Đoàn Anh Tuyên
Địa chỉ: Số 28 đường An Dương Vương, Khu phố Ninh Chữ 2, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Mã số thuế: 4500398019 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khánh Sơn, Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯ KHÁNH

Mã số thuế: 4500374346 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khánh Chữ 2, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH NINH HẢI

Mã số thuế: 4500236875 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ninh Chữ, Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN NINH HẢI

Mã số thuế: 4500394832 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ninh Chữ, Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI

Mã số thuế: 4500394825 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khánh Hiệp, Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NINH HẢI

Mã số thuế: 4500395642 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ninh Chữ, Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH HẢI

Mã số thuế: 4500291851 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

PHÒNG NỘI VỤ HYỆN NINH HẢI

Mã số thuế: 4500390612 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN NINH HẢI

Mã số thuế: 4500391895 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ninh Chữ 2, Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

HẠT KIỂM LÂM

Mã số thuế: 4500393860 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

THI HÀNH ÁN HUYỆN NINH HẢI

Mã số thuế: 4500199609 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khánh Hiệp, Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon