Doanh nghiệp tại Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐÌNH CẢNH

Mã số thuế: 4500652018 - Đại diện pháp luật: HỒ ĐÌNH CẢNH
Địa chỉ: Thôn La Chữ, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG THUẬN NAM

Mã số thuế: 4500650469 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Thành
Địa chỉ: Thôn Nhuận Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA CHỮ

Mã số thuế: 4500287823 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn La Chữ, xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 4500288055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Đức, xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC HỮU

Mã số thuế: 4500389688 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hữu Đức, Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG SẠCH HẬU SANH

Mã số thuế: 4500643648 - Đại diện pháp luật: Võ Trường Sơn
Địa chỉ: Thôn Hậu Sanh, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁCH KHOA CHẤT LƯỢNG CAO

Mã số thuế: 4500643616 - Đại diện pháp luật: Thuận Văn Dứt
Địa chỉ: Thôn Hữu Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 4500643101 - Đại diện pháp luật: Mai Trọng Thịnh
Địa chỉ: Thôn Thành Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VÀ NÔNG NGHIỆP SUNNY

Mã số thuế: 4500642997 - Đại diện pháp luật: Châu Duy Lâm
Địa chỉ: Thôn Tân Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

UBND XÃ PHƯỚC HỮU

Mã số thuế: 4500236829 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mông nhuận, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN HỒ TÂN GIANG

Mã số thuế: 4500290336 - Đại diện pháp luật: Bạch Văn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Hậu Sanh, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500334939 - Đại diện pháp luật: Bạch Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Thôn Mông Nhuận, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH NIÊN

Mã số thuế: 4500575074 - Đại diện pháp luật: Phú Hữu An
Địa chỉ: Hữu Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 4500586277 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Duy
Địa chỉ: Thôn Nhuận Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN CHÂU THY

Mã số thuế: 4500603885 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Cảnh
Địa chỉ: Thôn La Chữ, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI VUI VẺ MK

Mã số thuế: 4500610064 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Xuân Nữ Hoàn Khải
Địa chỉ: Thôn Hậu Xanh, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH DU LỊCH THIÊN PHÚC NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500612086 - Đại diện pháp luật: Hán Văn Khánh
Địa chỉ: Thôn Hữu Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH HÀN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500612382 - Đại diện pháp luật: Lê Nữ Hoàng Minh
Địa chỉ: Thôn Thành Đức, xã Phước Hữu, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC HOÀN CẦU

Mã số thuế: 4500622704 - Đại diện pháp luật: Thuận Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Hữu Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGỌC LONG NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500624155 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Long
Địa chỉ: Thôn Mông Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon