Doanh nghiệp tại Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀI TRUNG

Mã số thuế: 4500294556 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoài Trung, Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƯ BÌNH

Mã số thuế: 4500293231 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Như Bình, Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG QUANG

Mã số thuế: 4500647385 - Đại diện pháp luật: Quảng Anh Tuân
Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀI TRUNG

Mã số thuế: 4500133090 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Hiệp
Địa chỉ: Hoài Trung, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

HTX KINH DOANH DỊCH VỤ NHƯ BÌNH

Mã số thuế: 4500132996 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Như Ngọc, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

UBND XÃ PHƯỚC THÁI

Mã số thuế: 4500435831 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoài Ni, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỢNG ĐỎ

Mã số thuế: 4500464737 - Đại diện pháp luật: Đổng Văn Đỏ
Địa chỉ: Thôn Hoài Ni, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI SƠN DŨNG

Mã số thuế: 4500488368 - Đại diện pháp luật: Hồ Đăng Hùng
Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẶC SẢN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500621316 - Đại diện pháp luật: Thạch Thị Kem
Địa chỉ: Thôn Thái Giao, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI LOAN NGUYỆT

Mã số thuế: 4500623063 - Đại diện pháp luật: Hồ Đăng Loan
Địa chỉ: Thôn Hoài Ni, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SOLAR

Mã số thuế: 4500631032 - Đại diện pháp luật: Hán Sỹ Hồng Nhơn
Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

Mã số thuế: 4500634756 - Đại diện pháp luật: Yu Jianqing
Địa chỉ: , Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DLT

Mã số thuế: 4500640622 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Thị Kiều Loan
Địa chỉ: Thôn Tà Dương, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG PHƯỚC THÁI

Mã số thuế: 4500640654 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Toa
Địa chỉ: Thôn Tà Dương, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NINH PHƯỚC

Mã số thuế: 4500641753 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Long
Địa chỉ: Thôn Tà Dương, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÁI NINH

Mã số thuế: 4500641827 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh Lưu
Địa chỉ: Thôn Tà Dương, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC THÁI AN

Mã số thuế: 4500641866 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Thắng
Địa chỉ: Thôn Tà Dương, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon