Doanh nghiệp tại Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN CẨM KHÊ

Mã số thuế: 2600526574 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẨM KHÊ

Mã số thuế: 2600526648 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC BÁN CÔNG CẨM KHÊ

Mã số thuế: 2600526729 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẨM KHÊ

Mã số thuế: 2600527095 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 13, thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2600421973 - Đại diện pháp luật: Hà Công Thành
Giấy phép số: 18 03 000 626
Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Sông Thao, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VIỆT LỢI

Mã số thuế: 2600542632 - Đại diện pháp luật: Hà Quốc Việt
Giấy phép số: 18 04 000 169
Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 2600542833 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Phúc
Giám đốc công ty: Nguyễn Tiến Hưng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TUẤN PHÚC

Mã số thuế: 2600640453 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: khu 3, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH ANH

Mã số thuế: 2600429436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Anh
Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CẨM KHÊ

Mã số thuế: 2600572838 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CƯƠNG LĨNH

Mã số thuế: 2600274831 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lĩnh
Địa chỉ: Khu 01, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 2600575155 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 2600575211 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 2600575282 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

PHÒNG Y TẾ

Mã số thuế: 2600575758 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN CẨM KHÊ

Mã số thuế: 2600575532 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

TRẠM KHUYẾN NÔNG

Mã số thuế: 2600586904 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN HUY

Mã số thuế: 2600668699 - Đại diện pháp luật: Lại Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ PHÚ

Mã số thuế: 2600503111 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chí
Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN CẨM KHÊ

Mã số thuế: 2600504972 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 11, thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon