Doanh nghiệp tại Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙNG XÁ

Mã số thuế: 2600493600 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TIẾN CƯỜNG

Mã số thuế: 2600206013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phúc
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙNG XÁ

Mã số thuế: 2600228708 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ngôn
Địa chỉ: Xã Phùng Xá - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN SEN

Mã số thuế: 2600927230 - Đại diện pháp luật: Trịnh Bá Toản
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON PHÙNG XÁ

Mã số thuế: 2600927590 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kim Liên
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PHÙNG XÁ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600937341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Khu Sậu 1, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA HOÀNG

Mã số thuế: 2600940707 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Long
Địa chỉ: Khu 5, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TUẤN TÌNH TST

Mã số thuế: 2600964176 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Tình
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÙNG XÁ

Mã số thuế: 2601000671 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Khu Sậu2, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG BẮC

Mã số thuế: 2601038202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phùng Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon