Doanh nghiệp tại Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯƠNG XÁ

Mã số thuế: 2600228874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Long
Địa chỉ: Xã Phương Xá - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN PHƯƠNG XÁ

Mã số thuế: 2600231316 - Đại diện pháp luật: Phùng Quang Minh
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐIỆN NĂNG XÃ PHƯƠNG XÁ

Mã số thuế: 2600309001 - Đại diện pháp luật: Trần Bình Thuận
Địa chỉ: Phương xá, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ PHƯƠNG XÁ

Mã số thuế: 2600379351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ: Khu 9, Xã Phương Xá, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG XÁ

Mã số thuế: 2600492692 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyên
Địa chỉ: Xã Phương Xá - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẦU TÂY

Mã số thuế: 2600521294 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Loan
Địa chỉ: Khu 3, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHƯƠNG XÁ

Mã số thuế: 2600633054 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Xá - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHÁNH LINH

Mã số thuế: 2600692934 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hởi
Địa chỉ: Khu 5, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG BÌNH

Mã số thuế: 2600695029 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bình
Địa chỉ: Khu Phố, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI GỖ HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2600729101 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lan
Địa chỉ: Khu 6, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC DUNG CHIỂU

Mã số thuế: 2600886880 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ: Khu 9, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG XÁ

Mã số thuế: 2600927618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Lý
Địa chỉ: Khu 9, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MINH PHONG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600942655 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Lan
Địa chỉ: Khu 6, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THỊNH MINH LONG

Mã số thuế: 2600945825 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Long
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC CHƯƠNG HOA

Mã số thuế: 2600947004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Địa chỉ: Khu 9, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH QUÝ LỘC PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600947156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Quỳnh
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 2600949227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hải
Địa chỉ: Khu 5, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH AN KHÁNH CK

Mã số thuế: 2600964698 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NGUYỄN QUANG KHÁNH

Mã số thuế: 2601004080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Quang
Địa chỉ: khu 7, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH GETEDU

Mã số thuế: 2601017900 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Anh
Địa chỉ: Khu 9, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon