Doanh nghiệp tại Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI MINH ANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2601078942 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh
Địa chỉ: Khu 7, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CÙ HOÀNG LONG

Mã số thuế: 2601074994 - Đại diện pháp luật: Cù Xuân Thuận
Địa chỉ: Khu Nhà Thờ, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THỊNH ĐẠT HÙNG NGUYỄN

Mã số thuế: 2601060462 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Khu Tranh Ngô, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM SƠN

Mã số thuế: 2600228680 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thật
Địa chỉ: Xã Tam Sơn - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM SƠN

Mã số thuế: 2600483659 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thức
Địa chỉ: Xã Tam Sơn - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ TAM SƠN

Mã số thuế: 2600493287 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Sơn
Địa chỉ: Xã Tam Sơn - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON TAM SƠN

Mã số thuế: 2600889426 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KHU 7 Xã TAM SơN CẩM KHê PHú THọ, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 2T

Mã số thuế: 2600958158 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Toản
Địa chỉ: Khu Đồng Rào, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP CHĂN NUÔI PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2600961545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Doanh
Địa chỉ: Khu 8, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI NGỌC ĐĂNG

Mã số thuế: 2600998640 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Ngọc
Địa chỉ: Khu Đồng Rào, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG HUY PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601013624 - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Hội
Địa chỉ: khu Nhà Thờ, Xã Tam Sơn, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon