Doanh nghiệp tại Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH L.H.C ELECTRICITY

Mã số thuế: 2601078639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu Nội Danh, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ THÀNH NAM

Mã số thuế: 2601073687 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hào
Địa chỉ: Khu Đình Tân, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH BẢO PHÚC PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601061642 - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Anh
Địa chỉ: Khu Đình Tân, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THẮNG VINH CẨM KHÊ

Mã số thuế: 2601057237 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thắng
Địa chỉ: Khu Đá Cổng, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HƯNG NGUYỆT

Mã số thuế: 2601057276 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Hưng
Địa chỉ: Khu Bãi Danh, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MJL VINA

Mã số thuế: 2601052253 - Đại diện pháp luật: PHẠM PHƯƠNG LIÊN
Địa chỉ: Khu Bãi Danh, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN BÁN

Mã số thuế: 2600228673 - Đại diện pháp luật: Hà Quốc Ngữ
Địa chỉ: Xã Văn Bán - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĂN BÁN

Mã số thuế: 2600483546 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền
Địa chỉ: Xã Văn Bán - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THUỶ LỢI BA VỰC

Mã số thuế: 2600639708 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cảnh
Địa chỉ: Khu 6, Xã Văn bán, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP XÃ VĂN BÁN

Mã số thuế: 2600658901 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Địch Huấn
Địa chỉ: Khu 3 - Xã Văn Bán, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON VĂN BÁN

Mã số thuế: 2600889899 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KHU 5, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TUẤN ANH CẨM KHÊ

Mã số thuế: 2600994660 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hán Chất
Địa chỉ: Khu 3, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH NHÂN

Mã số thuế: 2601015036 - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Anh
Địa chỉ: Khu 1, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGỌC MINH

Mã số thuế: 2601046080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: Khu Đình Tân, Xã Văn Bán, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon