Doanh nghiệp tại Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600537174 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ XƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600228948 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quế
Địa chỉ: Xã Xượng Thịnh - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Xượng Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC XƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600627290 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xương Thịnh - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP XÃ XƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600641922 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thảo
Địa chỉ: Khu 6, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

HTX ONG MẬT PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 2600892965 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quế
Địa chỉ: Khu 3, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC SÔNG THAO

Mã số thuế: 2600908118 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thịnh
Địa chỉ: Khu 4, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON XƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600921422 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Minh
Địa chỉ: Khu 3 xã Xương Thịnh huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN HAC ĐÀN HƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2600978193 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoài Trang
Địa chỉ: Xóm Giữa, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ XƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600986275 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Quế
Địa chỉ: Khu 3 Xóm Giữa, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV KHƯƠNG DUY

Mã số thuế: 2601041156 - Đại diện pháp luật: Tạ Khương Duy
Địa chỉ: Xóm Gò Hèo, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon