Doanh nghiệp tại Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LỘC

Mã số thuế: 2600692405 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Huyền
Giám đốc công ty: Nguyễn Việt Huy
Địa chỉ: Thôn Đông Tiệm, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ HÙNG QUAN

Mã số thuế: 2600209328 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hùng Quan - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG QUAN

Mã số thuế: 2600208998 - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Khuê
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ HÙNG QUAN

Mã số thuế: 2600311089 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Năng
Địa chỉ: Xã Hùng quan - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ, Xã Hùng quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG QUAN

Mã số thuế: 2600493015 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hùng Quan - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LỘC

Mã số thuế: 2600692401 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Thôn Đông Tiệm, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ THỦY LỢI XÃ HÙNG QUAN

Mã số thuế: 2600810948 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thân
Địa chỉ: UBND xã Hùng Quan, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG QUAN

Mã số thuế: 2600933918 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Lan
Địa chỉ: Thôn Hùng Quan, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon