Doanh nghiệp tại Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LẬP HỒNG

Mã số thuế: 2600530725 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn 4, xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 2600209247 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 8,Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

BÙI VĂN TOÀN

Mã số thuế: 2600453710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hưng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HÀ KIM PHƯƠNG

Mã số thuế: 2600809068 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ THỦY LỢI XÃ MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 2600811204 - Đại diện pháp luật: Tô Đình Tín
Địa chỉ: T4, xã Minh Lương, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 2600936429 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI THƯƠNG ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2600939589 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hải
Địa chỉ: Khu 7, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐŨA XUẤT KHẨU NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 2600983316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ánh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MINH ANH MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 2600985401 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD LONG VIỆT

Mã số thuế: 2601023735 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Việt
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH PRODUCTION

Mã số thuế: 2601030316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thập
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH BƯỞI MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 2601033003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luyện
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon