Doanh nghiệp tại Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ LÂM

Mã số thuế: 2600209166 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Xã Quế Lâm - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ QUẾ LÂM

Mã số thuế: 2600311071 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Xã Quế lâm - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ, Xã Quế lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH THỦY PHÚ THỌ

Mã số thuế: 0103689769 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 2600811324 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Liên
Địa chỉ: T6, xã Quế Lâm, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH QUẾ LÂM PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600886785 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên
Địa chỉ: Khu 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HOÀNG LIÊN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600890647 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HÙNG BÍCH ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2600921687 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích
Địa chỉ: Đội 6, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON QUẾ LÂM

Mã số thuế: 2600936683 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN LINH SƠN

Mã số thuế: 2600936884 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuân
Địa chỉ: Khu 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 2600937327 - Đại diện pháp luật: Phạm Trí Quang
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP LÂM SẢN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106872804 - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Nam
Địa chỉ: thôn 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THANH HƯƠNG ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2600961552 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thức
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LÂM THANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600964458 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN PHÚC

Mã số thuế: 2601001731 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨNH KIÊN

Mã số thuế: 2601005091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LÂM SẢN QUẾ LÂM

Mã số thuế: 2601031736 - Đại diện pháp luật: Trịnh Tiến Lực
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ GÀ ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2601034938 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quế Lâm, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon