Doanh nghiệp tại Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI HÙNG ANH

Mã số thuế: 2601077949 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thế
Địa chỉ: Số 5, Đường Hàn Thuyên, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÙNG VƯƠNG GROUP

Mã số thuế: 2601077339 - Đại diện pháp luật: Đặng Thùy Vân
Địa chỉ: Số 286, đường Âu Cơ, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TIẾN THÀNH TT

Mã số thuế: 2601076102 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VITHAOPT95

Mã số thuế: 2601074377 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Thảo
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CÔNG MINH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601069345 - Đại diện pháp luật: Phùng Thế Linh
Địa chỉ: Số 89 đường Hùng Vương, Khu 7, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LIÊN VIỆT QUỐC TẾ

Mã số thuế: 2601064227 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Minh
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Mã số thuế: 2600493618 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN HẠ HOÀ

Mã số thuế: 2600493495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HẠ HOÀ

Mã số thuế: 2600493470 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 11, thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM Y TẾ HẠ HOÀ

Mã số thuế: 2600493375 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HẠ HÒA

Mã số thuế: 2600493110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠ HÒA

Mã số thuế: 2600491515 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LÂM

Mã số thuế: 2600380621 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiền
Địa chỉ: Khu 8, thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 2600380283 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyến
Giấy phép số: 18 01 000 174
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂM THƯỢNG

Mã số thuế: 2600482510 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

HỘI NÔNG DÂN HẠ HÒA

Mã số thuế: 2600481901 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu2, thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG VIÊN

Mã số thuế: 2600481919 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Phương Viên, Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HẠ HÒA

Mã số thuế: 2600480873 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN HẠ HÒA

Mã số thuế: 2600481161 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HẠ HÒA

Mã số thuế: 2600471036 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon