Doanh nghiệp tại Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG LAN

Mã số thuế: 2601063022 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hoàng
Địa chỉ: Khu 3, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA ĐIỀN

Mã số thuế: 2600471357 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Gia Điền - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIA ĐIỀN

Mã số thuế: 2600471050 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ GIA ĐIỀN

Mã số thuế: 2600460933 - Đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Doanh
Giấy phép số: 1807000039
Địa chỉ: Khu 5, xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁNH DƯƠNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601062692 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng
Địa chỉ: Khu 1, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601060286 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lân
Địa chỉ: Khu 2, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ GIA ĐIỀN

Mã số thuế: 2600200406 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Toan
Địa chỉ: Xã Gia Điền - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA ĐIỀN

Mã số thuế: 2600471351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân
Địa chỉ: Xã Gia Điền - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

HTXDV NÔNG NGHIỆP THUỶ LỢI GIA ĐIỀN

Mã số thuế: 2600727457 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Chuân
Địa chỉ: Trụ sở UBND xã Gia Điền, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦN NON GIA ĐIỀN

Mã số thuế: 2600848902 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH TUẤN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600899590 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu 3, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ANH VIỆT PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601002037 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trường
Địa chỉ: Khu 7, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN GỖ TRÚC TÂN

Mã số thuế: 2601015251 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Chung
Địa chỉ: Khu 7, Xã Gia Điền, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Á CHÂU

Mã số thuế: 2601028490 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Quân
Địa chỉ: Khu 10, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon