Doanh nghiệp tại Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN YTH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2601069169 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Yên
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG SƠN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600805666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH 668 PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600860240 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phùng Sơn
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG KHANH

Mã số thuế: 2600424519 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Tuyến
Giám đốc công ty: Nguyễn Thị Mỹ
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH AN PHÚ LÂM THAO

Mã số thuế: 2600902885 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Toan
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG CHUNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600903832 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Khu 13, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

Mã số thuế: 2600561314 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHONG CHÂU

Mã số thuế: 2600562910 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 14, thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHONG

Mã số thuế: 2600274542 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thức
Địa chỉ: Khu 15, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600435045 - Đại diện pháp luật: Giang Quốc Tuấn
Giám đốc công ty: Lê Hữu Cương
Địa chỉ: Khu 15, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI ĐỘNG LỰC LÂM THAO

Mã số thuế: 2600275095 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoa
Giấy phép số: 0020 LT
Địa chỉ: Khu 14 _ Thị trấn hùng sơn, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NHẬT MINH

Mã số thuế: 2600581800 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Thao
Địa chỉ: Số nhà 73, khu 9, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TRẦN VIỆT DŨNG

Mã số thuế: 2600651543 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH DU LỊCH Á CHÂU

Mã số thuế: 2600880208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hiếu
Địa chỉ: Khu 13, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN SƠN

Mã số thuế: 2600449023 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Chiêm
Giấy phép số: 18 02 001 024
Địa chỉ: Số nhà 36, khu 14, thị trấn Hùng Sơn, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUYẾT THẢO PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600884058 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Thảo
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH KHOA

Mã số thuế: 2600671606 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà 213, khu 5, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VIỆT YÊN

Mã số thuế: 2600314026 - Đại diện pháp luật: Đào Hồng Thắng
Giấy phép số: 18 02 000 406
Địa chỉ: Số nhà 80, khu 12, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VĨNH PHÚ

Mã số thuế: 2600921221 - Đại diện pháp luật: Tạ Đức Ngọc
Địa chỉ: Khu 13, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐĂNG VŨ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600709095 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Nhì
Địa chỉ: Khu 13, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon