Doanh nghiệp tại Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV TUYÊN THỦY

Mã số thuế: 2601072115 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Tuyên
Địa chỉ: Khu 9, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VT JAC

Mã số thuế: 2601065887 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Tùng
Địa chỉ: Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ HẠ GIÁP

Mã số thuế: 2600213250 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Phung
Địa chỉ: Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP - ĐIỆN NĂNG XÃ HẠ GIÁP

Mã số thuế: 2600606815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Căn
Địa chỉ: Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ XÃ HẠ GIÁP

Mã số thuế: 2600639257 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Hải
Địa chỉ: Khu 5 - Xã Hạ Giáp, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON HẠ GIÁP

Mã số thuế: 2600829681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhạn
Địa chỉ: Khu 5, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH NGỌC MINH

Mã số thuế: 2600990264 - Đại diện pháp luật: Chu Ngọc Lâm
Địa chỉ: Khu 6, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ BÌNH AN

Mã số thuế: 2600993441 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ba
Địa chỉ: Khu 7, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DN

Mã số thuế: 2601028701 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Đức
Địa chỉ: Khu 3, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC AN

Mã số thuế: 2601033797 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hà
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HUY ANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601035392 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Anh
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601039407 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Đông
Địa chỉ: Khu 8, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI VẬN TẢI TRẦN GIA

Mã số thuế: 2601040378 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Huy
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hạ Giáp, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon