Doanh nghiệp tại Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 2601079336 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Ba
Địa chỉ: Khu 4, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CÂY XANH HƯNG GIANG

Mã số thuế: 2601069867 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Khu 1B, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ELON MUSK AD

Mã số thuế: 2601069521 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Dũng; Trương Trọng Đạt
Địa chỉ: Khu 3, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG KHÔI

Mã số thuế: 2601066993 - Đại diện pháp luật: TRẦN THANH HẢI
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN TĨNH ĐIỆN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2601066489 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ MINH
Địa chỉ: Lô CN07, cụm công nghiệp Phú Gia, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NAM AN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601061466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hưng
Địa chỉ: Khu 4, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PSK

Mã số thuế: 2601059227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Quyền
Địa chỉ: Khu 1A, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HYBEST VIỆT NAM

Mã số thuế: 2601047535 - Đại diện pháp luật: Zhu Yimin
Địa chỉ: Lô số 5, Cụm công nghiệp Phú Gia, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY NGUYÊN VẬT LIỆU PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600145843 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Chinh
Địa chỉ: Khu 7 - Xã Phú nham, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

HTX SX VLXD VÀ KD CHẤT ĐỐT PHONG CHÂU

Mã số thuế: 2600203478 - Đại diện pháp luật: Phạm Cao Thế
Địa chỉ: Khu 7 xã Phú nham, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

UBND XÃ PHÚ NHAM

Mã số thuế: 2600213130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tôn Hùng
Địa chỉ: Khu 2, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 2600414895 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phương
Địa chỉ: Khu 3- phú nham, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG PHÚ KIM AN

Mã số thuế: 2600430061 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Bình
Địa chỉ: Khu 3- phú nham, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ PHÚ NHAM

Mã số thuế: 2600527306 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tấn
Địa chỉ: Khu 2A - Xã Phú Nham, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2600636922 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Chung
Địa chỉ: Khu 6, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XINHAN PLASTIC

Mã số thuế: 2600676717 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Khu 2B- xã phú nham, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIẾU NHÂN

Mã số thuế: 2600718389 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Kiểm
Địa chỉ: Khu 2B- phú nham, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 2600829829 - Đại diện pháp luật: Đào Việt Hùng
Địa chỉ: Khu 6- Phú nham, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ NHAM

Mã số thuế: 2600831497 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Bình
Địa chỉ: Khu 1a, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ING GLOBAL

Mã số thuế: 2600915242 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Trà
Địa chỉ: Khu 4, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon