Doanh nghiệp tại Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT PVN

Mã số thuế: 2601065492 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nguyệt
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH JOYBOY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2601064604 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Long
Địa chỉ: Khu 11, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯU BÍCH

Mã số thuế: 2601063777 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích
Địa chỉ: Khu 3, Xã Dị Nậu, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SƠN LÂM

Mã số thuế: 2601063671 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Lâm
Địa chỉ: Lô B6, khu công nghiệp Trung Hà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DU HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2601062981 - Đại diện pháp luật: Phạm Du
Địa chỉ: Khu 4, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN LỘC

Mã số thuế: 2600423699 - Đại diện pháp luật: Hán Ngọc Lanh
Giấy phép số: 18 02 000 909
Địa chỉ: Khu 4, xã Xuân Quang, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÙNG

Mã số thuế: 2600548169 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Đồng
Giấy phép số: 18 02 001 138
Địa chỉ: Khu 7, Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG HÓA

Mã số thuế: 2600561226 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiến Thịnh, thị trấn Hưng Hóa, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM NÔNG

Mã số thuế: 2600561339 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 14, xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VỰC TRƯỜNG

Mã số thuế: 2600573687 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, xã Vực Trường, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DỊ NẬU

Mã số thuế: 2600574218 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, xã Dị Nậu, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TAM NÔNG

Mã số thuế: 2600574105 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, xã Hương nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỸ VĂN

Mã số thuế: 2600573905 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng, xã Tứ Mỹ, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒNG ĐÀ

Mã số thuế: 2600574296 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, xã Hồng Đà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỢNG NÔNG

Mã số thuế: 2600574257 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 Liên Hoa, xã Thượng Nông, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM CƯỜNG

Mã số thuế: 2600574440 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, xã Tam Cường, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG HÓA

Mã số thuế: 2600577593 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trúc Phê, thị trấn Hưng Hóa, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 8

Mã số thuế: 2600446664 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Ngọc
Giám đốc công ty: Phạm Thị Ngọc Bích
Giấy phép số: 18 03 000 721
Địa chỉ: Khu 11, xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH UYÊN

Mã số thuế: 2600597688 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 12, xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VIỆT MỸ

Mã số thuế: 2600706224 - Đại diện pháp luật: Vũ Địch Dũng
Giấy phép số: 182 021 000 076
Địa chỉ: Lô C, Khu công nghiệp Trung Hà, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon