Doanh nghiệp tại Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ VĨNH THIỆN - TAM NÔNG

Mã số thuế: 2601078477 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thủy
Địa chỉ: Số nhà 33, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ TRÀNG THI - QUANG HÚC

Mã số thuế: 2601078389 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Anh
Địa chỉ: Số nhà 33, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG THỊNH VƯỢNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601077096 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Đông
Địa chỉ: Số nhà 40, phố Đồng Quan, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN THANH BÌNH

Mã số thuế: 2601077120 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Bình
Địa chỉ: Số nhà 39, đường Nguyễn Quang Bích, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐẠI PHÁT 668

Mã số thuế: 2601077113 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hậu
Địa chỉ: Số nhà 83, đường Hồ Thiên Hương, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐÌNH BÌNH

Mã số thuế: 2601076705 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH BÌNH
Địa chỉ: Số nhà 240, Khu 5, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT PVN

Mã số thuế: 2601065492 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nguyệt
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG HÓA

Mã số thuế: 2600561226 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiến Thịnh, thị trấn Hưng Hóa, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG HÓA

Mã số thuế: 2600577593 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trúc Phê, thị trấn Hưng Hóa, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN NAM

Mã số thuế: 2600380808 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Giang
Giấy phép số: 18 03 000 494
Địa chỉ: Phố Tân Hưng, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN HƯNG HOÁ TAM NÔNG

Mã số thuế: 2600200903 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Trúc phê, thị trấn Hưng hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH BẢO LÝ

Mã số thuế: 2600368261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bảo
Giấy phép số: 18 02 000 705
Địa chỉ: Khu Giáp Bắc, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HẢI TOÀN

Mã số thuế: 2601049067 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ: Khu 5, xóm Ngô Quyền, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TAM NÔNG

Mã số thuế: 2600201657 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Yêm
Địa chỉ: Thị trấn Hưng hoá - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Thị trấn Hưng hoá, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

HẠT KIỂM LÂM TAM NÔNG

Mã số thuế: 2600201696 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Quyền
Địa chỉ: Thị trấn Hưng hoá - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Thị trấn Hưng hoá, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TAM NÔNG

Mã số thuế: 2600201720 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sinh
Địa chỉ: Thị trấn Hưng hoá - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Thị trấn Hưng hoá, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN HƯNG

Mã số thuế: 2600255613 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Chiến
Địa chỉ: Khu Tiến Thịnh, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN HƯNG

Mã số thuế: 2600377428 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Kim Lan
Địa chỉ: Phố Tân Hưng, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN HƯNG HOÁ

Mã số thuế: 2600379288 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hoá - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC SƠN

Mã số thuế: 2600451625 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Liên
Địa chỉ: Khu Tân Hưng, Thị trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon