Doanh nghiệp tại Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÙNG

Mã số thuế: 2600548169 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Đồng
Giấy phép số: 18 02 001 138
Địa chỉ: Khu 7, Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM NÔNG

Mã số thuế: 2600561339 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 14, xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 8

Mã số thuế: 2600446664 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Ngọc
Giám đốc công ty: Phạm Thị Ngọc Bích
Giấy phép số: 18 03 000 721
Địa chỉ: Khu 11, xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC ANH

Mã số thuế: 2600378809 - Đại diện pháp luật: Thạch Thị Thu
Giấy phép số: 18 03 000 470
Địa chỉ: Khu 13, xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CỔ TIẾT

Mã số thuế: 2600201142 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 12,xã Cổ tiết, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƯNG VƯỢNG

Mã số thuế: 2600293175 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Hiền
Địa chỉ: Khu 11, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ CỔ TIẾT

Mã số thuế: 2600315171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Dụ
Địa chỉ: Xã Cổ tiết - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Xã Cổ tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600315968 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Toản
Địa chỉ: Khu 12, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG ĐỨC

Mã số thuế: 2600343891 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Toàn
Địa chỉ: Khu 11, Xã Cổ tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG BA TRIỆU

Mã số thuế: 2600414447 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Mạnh
Địa chỉ: Khu 2, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NGỌC PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600451375 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Ánh
Địa chỉ: Khu 14, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN

Mã số thuế: 2600483698 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tám
Địa chỉ: Khu 11, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỔ TIẾT

Mã số thuế: 2600574458 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Anh
Địa chỉ: Khu 2, xã Cổ Tiết, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HÀ

Mã số thuế: 2600650814 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Sơn
Địa chỉ: Khu 12, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HƯNG - PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600669029 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nghị
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tam Nông, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÌNH HẬU

Mã số thuế: 2600676354 - Đại diện pháp luật: Tạ Đình Hậu
Địa chỉ: Khu 12, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI

Mã số thuế: 2600694603 - Đại diện pháp luật: Trần Kim Dung
Địa chỉ: Khu Đồng Dâu, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP VIỆT NAM

Mã số thuế: 2600695237 - Đại diện pháp luật: Phạm Thái Long
Địa chỉ: Khu Đồng Dâu, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRANG CƯỜNG

Mã số thuế: 2600868553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Khu 11, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON CỔ TIẾT

Mã số thuế: 2600877004 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Tuyết Hà
Địa chỉ: Khu 7, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon