Doanh nghiệp tại Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DẬU DƯƠNG

Mã số thuế: 2600200861 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5,xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỆN NĂNG DẬU DƯƠNG

Mã số thuế: 2600315012 - Đại diện pháp luật: Đào Tiến Lực
Giấy phép số: 18 07 J 00419
Địa chỉ: Khu 5, xã Dậu dương, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC DẬU NƯƠNG

Mã số thuế: 2600577554 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Len
Địa chỉ: Xã Dậu Nương, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON DẬU DƯƠNG

Mã số thuế: 2600876963 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hồng Lâm
Địa chỉ: Khu 3, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN PHAN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600877967 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quyến
Địa chỉ: Khu 6, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THU KHÊ

Mã số thuế: 2600889465 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khê
Địa chỉ: Khu 6, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HBLP

Mã số thuế: 2600963775 - Đại diện pháp luật: Phùng Xuân Bình
Địa chỉ: Khu 8, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600987430 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiệu
Địa chỉ: khu 5, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH AN NHẬT TẤN

Mã số thuế: 2600987529 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Công
Địa chỉ: Khu 6, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HOÀNG BÁCH THUẬN

Mã số thuế: 2600988138 - Đại diện pháp luật: Phan Huy Hoàng
Địa chỉ: Khu 6, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2601023132 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Long
Địa chỉ: Khu 7, Xã Dậu Dương, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon