Doanh nghiệp tại Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ IN ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 2601079618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Huy
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH GOLF ARTEXPORT - TAM NÔNG

Mã số thuế: 2601078420 - Đại diện pháp luật: Nhữ Văn Hoan
Địa chỉ: Khu 6, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TMPT & DỊCH VỤ DU LỊCH HAN TOURS

Mã số thuế: 2601075483 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Việt Hằng
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH JOYBOY VIỆT NAM

Mã số thuế: 2601064604 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Long
Địa chỉ: Khu 11, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TAM NÔNG

Mã số thuế: 2600574105 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, xã Hương nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH PUREVIET

Mã số thuế: 2601049187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Khu 10, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HÀ THẢO

Mã số thuế: 2601061882 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG ĐẠT PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601059361 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu
Địa chỉ: Khu 9, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HẢI HƯNG

Mã số thuế: 2601057614 - Đại diện pháp luật: Phan Tiến Xuất
Địa chỉ: Khu 9, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG NỘN

Mã số thuế: 2600201110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hương nộn - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, xã Hương nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ HƯƠNG NỘN

Mã số thuế: 2600315164 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quyết Thăng
Địa chỉ: Khu 7 Xã Hương Nộn, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỨC TRÍ

Mã số thuế: 2600425600 - Đại diện pháp luật: Đào Đình Hải
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN QUANG BÍCH

Mã số thuế: 2600574320 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Khu 4, xã Hương Nộn, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯƠNG NỘN

Mã số thuế: 2600574497 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Minh Huệ
Địa chỉ: Xã Hương Nộn - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG NỘN

Mã số thuế: 2600577057 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Nộn - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN TAM THANH

Mã số thuế: 2600597783 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Uẩn
Địa chỉ: Khu 5, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HÀNH THIỆN

Mã số thuế: 2600688494 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thoại
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚC SINH

Mã số thuế: 2600698421 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Phong
Địa chỉ: Khu 4, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH HOÀNG BÁCH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600862625 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Bách
Địa chỉ: Khu 5, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CP HTV PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600876610 - Đại diện pháp luật: Vi Việt Dũng
Địa chỉ: Khu 10, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Xem thêm
Administratoricon