Doanh nghiệp tại Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600201463 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sắc
Địa chỉ: xã Phương Thịnh - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600574666 - Đại diện pháp luật: Lý Trần Văn
Địa chỉ: Xã Phương Thịnh - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600577201 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phương Thịnh - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

HTX NÔNG NGHIỆP XÃ PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600727707 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600822238 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Khu 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU XANH QUỐC TẾ

Mã số thuế: 2600890566 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trung Kiên
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH GIANG NINH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600928308 - Đại diện pháp luật: Phùng Duy Ninh
Địa chỉ: Khu 6, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT HỢP

Mã số thuế: 2600987303 - Đại diện pháp luật: Phùng Khắc Tứ
Địa chỉ: Khu 6, Xã Phương Thịnh, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon