Doanh nghiệp tại Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG HÚC

Mã số thuế: 2600201537 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Vân
Địa chỉ: xã Quang húc - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, xã Quang húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÀI CHÍNH

Mã số thuế: 2600301789 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tú
Địa chỉ: Khu 8, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚ XUÂN

Mã số thuế: 2600431361 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Toàn
Địa chỉ: Khu 2, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG HÚC

Mã số thuế: 2600574634 - Đại diện pháp luật: Lương Gia Cát
Địa chỉ: Khu 6, xã Quang Húc, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CP MINH ANH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600797817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đăng
Địa chỉ: Khu 4, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HÚC

Mã số thuế: 2600876995 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Minh
Địa chỉ: Khu 6, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN SÔNG BỨA

Mã số thuế: 2600892926 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hợp
Địa chỉ: Khu 5 xã Quang Húc, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP QUANG HÚC

Mã số thuế: 2600924208 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Diệp
Địa chỉ: Khu 5, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VLG

Mã số thuế: 2600959345 - Đại diện pháp luật: Đào Phi Long
Địa chỉ: Khu 9, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 2600960319 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Sinh
Địa chỉ: Khu 3, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUANG TRƯỜNG

Mã số thuế: 2600965412 - Đại diện pháp luật: Mai Quyết Định
Địa chỉ: Khu 5, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THANH VŨ LÂM

Mã số thuế: 2600975629 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Loan
Địa chỉ: Khu 3, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TUẤN NGA PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600994068 - Đại diện pháp luật: Lưu Kim Tuấn
Địa chỉ: Khu 9, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN ANH QUÂN

Mã số thuế: 2601046274 - Đại diện pháp luật: Ðào Thị Liên
Địa chỉ: Khu 3, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TÂN HỢP PHÁT PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601046718 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hải
Địa chỉ: Khu 1, Xã Quang Húc, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon