Doanh nghiệp tại Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ATT PHARMA

Mã số thuế: 2601075677 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Đội 2 Khu 4, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH DU HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 2601062981 - Đại diện pháp luật: Phạm Du
Địa chỉ: Khu 4, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH UYÊN

Mã số thuế: 2600597688 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 12, xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH UYÊN

Mã số thuế: 2600201230 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, xã Thanh uyên, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH UYÊN

Mã số thuế: 2600577018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Xã Thanh Uyên - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

TRƯỜNG MẦM NON THANH UYÊN

Mã số thuế: 2600878865 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỨ

Mã số thuế: 2600894257 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Lương
Địa chỉ: Khu 8, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH CÔNG HỒNG

Mã số thuế: 2600895571 - Đại diện pháp luật: Phạm Chí Công
Địa chỉ: Khu 1, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MINH QUÂN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600924543 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quân
Địa chỉ: Khu 7, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH TÀI THÁI PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600964803 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Anh
Địa chỉ: Khu 3, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY TÂN KIM HÙNG

Mã số thuế: 2600982915 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Sơn
Địa chỉ: Khu 1, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ MINH QUÂN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600995167 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quân
Địa chỉ: Khu 7, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÔNG HƯƠNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601021738 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diếm Hương
Địa chỉ: Khu 5, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAO GRANITE

Mã số thuế: 2601041043 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hưng
Địa chỉ: Gò Tám Mẫu, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH THANH UYÊN

Mã số thuế: 2601041396 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: Khu 6, Xã Thanh Uyên, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon